daidalos peutz bouwfysisch ingenieursbureau
Diensten > Onderzoek

Kennis
Experimenteel onderzoek
Theoretisch onderzoek
Normvoorbereiding


experimenteel, theoretisch en beleidsvoorbereidend onderzoek

Daidalos Peutz bouwfysisch ingenieursbureau voert onderzoek uit in opdracht van de overheid en van bedrijven, over gespecialiseerde aspecten van de bouwfysica en de akoestiek. Dit onderzoek kan leiden tot de ontwikkeling van nieuwe produkten, gedetailleerde produktspecificaties of toepassingsvoorschriften, nieuwe hulpmiddelen voor verkoopsondersteuning of aangepaste wetgeving.


Kennis

Onze medewerkers hebben een sterke achtergrond in theoretisch en experimenteel bouwfysisch en akoestisch onderzoek. Wij houden deze kennis actueel door bijscholing, zelfstudie en eigen onderzoek en ontwikkeling, en door onze voortdurende samenwerking met universiteiten en onderzoeksinstellingen. De resultaten van ons onderzoekswerk delen wij mee in (internationale) publicaties en bijdragen aan congressen. Deze kennis stellen wij ook ter beschikking van opdrachtgevers voor hun bouwfysische en akoestische onderzoeksprojecten.

Experimenteel onderzoek

Het experimenteel onderzoek omvat vele aspecten: het meten, analyseren en bijsturen van hygrothermische en akoestische materiaaleigenschappen, het aanpassen van bestaande meetmethoden en het ontwikkelen van gespecialiseerde meetopstellingen, het meten van hygrothermische en akoestische prestaties van constructiedelen in het laboratorium. Tenslotte behoort het onderzoek van energetische, bouwfysische en akoestische prestaties op gebouwniveau tot onze mogelijkheden. Dit gespecialiseerde experimentele onderzoek is voor onze opdrachtgevers een aanvulling van hun eigen onderzoek en in sommige gevallen een aanzet voor nieuwe ontwikkelingen binnen hun onderzoeksafdeling.

Theoretisch onderzoek

In het theoretisch onderzoek staat de ontwikkeling van numerieke modellen voor de berekening van bouwfysische en akoestische prestaties centraal. Wij beschikken over geavanceerde reken- en voorspellingsmethodes die we aanpassen en uitbreiden volgens de specifieke doelstellingen van onze opdrachtgevers.

Normvoorbereiding

Tenslotte werken wij mee aan diverse normvoorbereidende onderzoeksprojecten in het domein van de bouwfysica en de akoestiek.

Colofon |  Webmaster