daidalos peutz bouwfysisch ingenieursbureau
Diensten > Ontwerp

Prestatiebenadering
Voorontwerp
Uitvoeringsontwerp
Werffase
Architectuurwedstrijden


bouwfysica prestatiebenadering voorontwerp architectuur
<

Het bouwfysisch ontwerpadvies heeft betrekking op de akoestische, energetische en hygrothermische kwaliteit van het gebouwontwerp. Het doel is een comfortabele en aangename omgeving te realiseren, met een beperkt energieverbruik. Een groot aantal architecturale, constructieve en technische elementen worden mee vorm gegeven of bepaald door het akoestisch en bouwfysisch advies: vorm, volume en oriŽntatie van ruimten, isolatie- en absorptiematerialen, samenstelling van wand- en vloerpaketten, vormgeving van de gevel, zonwering, elementen van de technische installatie,... Vertrekkend van duidelijke doelstellingen voor de akoestische en bouwfysische prestaties, adviseren wij al deze elementen tijdens het ontwerp en de uitvoering van het project.


Prestatiebenadering

Bij de start van het ontwerp worden de eisen aan de energetische prestaties en aan het akoestisch en thermisch comfort geformuleerd in overeenstemming met de kwalitatieve eisen van de bouwheer. De energetische prestaties zijn het energieverbruik voor verwarming, koeling, ventilatie en verlichting. De akoestische comforteisen zijn de zaalakoestische kwaliteit, de minimale lucht- en contactgeluidisolatie tussen ruimten, de geluidwering van de gevel, en de beperking van de stoorgeluiden door installaties of andere geluidbronnen. De thermische comforteisen betreffen de zomerse en winterse binnentemperatuur, de zomerse temperatuuroverschrijdingen en de binnenluchtkwaliteit.

Voorontwerp

Het advies in de voorontwerpfase bestaat voornamelijk uit het formuleren van oplossingen en alternatieven voor de verschillende ontwerpvragen. Via berekeningen op basis van de beperkte voorontwerpgegevens worden het thermisch en akoestisch comfort, het energieverbruik, de geluidisolatie en de zaalakoestiek van het gebouw voor verschillende ontwerpopties vergeleken. In nauw overleg met het ontwerpteam worden de akoestische en bouwfysische oplossingen volledig geÔntegreerd in het architecturale ontwerp. De kostprijsconsequenties voor het energiegebruik tijdens de gebruiksfase van het gebouw worden nagegaan.

Uitvoeringsontwerp

Het advies in de uitvoeringsontwerpfase bestaat uit het uitwerken van de technische oplossingen die in de voorontwerpfase werden vastgelegd. Met rekennota's, schema's, (detail)tekeningen en bestekteksten worden de akoestische en energetische aspecten van het ontwerp in detail aangegeven. Het "eindproduct" van ons advieswerk is daarom niet enkel een alleenstaand produkt, het verslag, maar is vooral geÔntegreerd in de plannen, details en bestekteksten van de ontwerper en zijn verschillende adviseurs.

Werffase

Het toezicht is het, namens de opdrachtgever, erop toezien dat het gebouw tot stand komt naar de energetische en akoestische eisen van het bestek en volgens eventuele nadere wensen van de opdrachtgever. Het houdt periodieke werfbezoeken in en deelname aan werfvergaderingen waar energetische en akoestische aspecten aan bod komen. Met metingen wordt gecontroleerd of de prestaties gerealiseerd werden.

Architectuurwedstrijden

Vele projecten starten als een architectuurwedstrijd of als een uitgebreide offerte-aanvraag. Dit zijn gelegenheden bij uitstek om een sterk ontwerpteam samen te stellen en aan te tonen dat het team de opdracht in al zijn aspecten aankan. Wij geven bij architectuurwedstrijden een volledige bouwfysische en akoestische ondersteuning van het ontwerp. Dit kan voor de jury of de opdrachtgever een bijkomend argument zijn om het team te selecteren.

Colofon |  Webmaster