daidalos peutz bouwfysisch ingenieursbureau
Middelen

Daidalos Peutz beschikt over alle relevante computerfaciliteiten en ontwikkelt zelf software voor specifiek onderzoek. Daarnaast spelen laboratoria van de groep Peutz op het gebied van akoestiek en bouwfysica een belangrijke rol bij het ondersteunen van het advieswerk, want soms is meten eenvoudiger of preciezer dan berekenen. Er zijn onder meer verschillende akoestische meetruimten, klimaatkamers, geveltestopstellingen, een windtunnel en een bezonningssimulator. De laboratoria zijn ook essentieel voor ons werk op het gebied van productontwikkeling en voor research, zowel intern als extern.
Verder beschikt Daidalos Peutz over diverse meetapparatuur voor het verrichten van metingen op locatie.

laboratorium bouwfysica experimenten binnenklimaat Bouwfysisch laboratorium

Onderzoek op het gebied van stedenbouwfysica, binnenklimaat en gevelbeproeving
laboratorium akoestiek Akoestisch laboratorium

Verkrijgen kennis over akoestische eigenschappen materialen en constructies
simulatie van fysische fenomenen in gebouwen Rekenmiddelen

Softwarepakketten, computerprogramma's voor prognose- en simulatieberekeningen
bouwfysische en akoestische metingen In-situ metingen

Van kleinschalige metingen tot uitgebreide specialistische onderzoeken
Colofon |  Webmaster