daidalos peutz bouwfysisch ingenieursbureau
Middelen > Akoestisch laboratorium

Contactgeluid
Geluidafstraling
Luchtgeluid
Geluidvermogen
Geluidabsorptie

laboratorium akoestiek geaccrediteerd ISO

Akoestisch laboratorium

Om een goede akoestische omgeving te kunnen ontwerpen is een gedegen kennis van de akoestische eigenschappen van materialen en constructies vereist. Voor het bepalen van deze eigenschappen volgens de geldende Europese normen zijn gekwalificeerde testruimten, -faciliteiten en -methoden noodzakelijk.

Het Laboratorium voor Akoestiek van de groep Peutz voldoet aan die voorwaarden en is het eerste akoestisch laboratorium in Nederland met een erkenning volgens ISO/IEC 17025 (accreditatie door RvA onder nummer L334).

Dit geeft producenten en leveranciers van akoestische materialen de zekerheid dat metingen verricht in het geaccrediteerde Laboratorium voor Akoestiek overal in Europa gelden en dat de meetresultaten gebruikt kunnen worden in het kader van de CE-markering van bouwproducten.

Naast het verrichten van metingen en het interpreteren van de meetresultaten kunnen we advies uitbrengen over gewenste of noodzakelijke verbeteringen, bijvoorbeeld in het kader van productontwikkeling of wanneer aan specifieke eisen moet worden voldaan.

Colofon |  Webmaster