daidalos peutz bouwfysisch ingenieursbureau
Middelen > Akoestisch laboratorium > Contactgeluid

Contactgeluid
Geluidafstraling
Luchtgeluid
Geluidvermogen
Geluidabsorptie

akoestiek contactgeluidisolatie meting in-situ laboratorium

Contactgeluidisolatie

Contactgeluidisolatie conform ISO 140-6 en contactgeluidisolatieverbetering conform ISO 140-8

Onder contactgeluidisolatie wordt verstaan de mate waarin contactgeluiden (schuiven van meubilair, loopgeluiden en dergelijke) worden geweerd. Bij contactgeluidisolatiemetingen in het laboratorium worden twee boven elkaar gelegen ruimtes gebruikt. Als contactgeluidbron wordt een klopapparaat geplaatst op de te onderzoeken vloer van de bovenste ruimte. In de onderste ruimte wordt het geluidniveau gemeten. Wanneer het te onderzoeken monster een dak- of vloerconstructie is, dan wordt deze opgebouwd in de meetopening van 4,0 x 4,0 m2.

Als het te onderzoeken monster een vloerafwerkingsmateriaal betreft (parket, tegels, tapijt), dan wordt het monster in het laboratorium op een gestandaardiseerde vloer van 140 mm beton aangebracht en wordt de contactgeluidisolatieverbetering van de vloerafwerking bepaald.

Colofon |  Webmaster