daidalos peutz bouwfysisch ingenieursbureau
Middelen > Akoestisch laboratorium > Geluidafstraling

Contactgeluid
Geluidafstraling
Luchtgeluid
Geluidvermogen
Geluidabsorptie

meting geluid sanitaire installaties geluidintensiteit

Geluidafstraling

Geluidafstraling sanitair conform ISO 3822

In deze laboratoriummeetopstelling wordt de geluidafgifte van sanitaire installaties onderzocht. Het te meten object wordt in een speciale opstelling ingebouwd waarbij een bepaalde hoeveelheid water onder voorgeschreven druk door het object stroomt. De toevoerleiding is aan de “buitenkant” op een wand van een meetruimte gemonteerd. In die meetruimte wordt het geluidniveau gemeten.

Voorbeelden van te onderzoeken objecten zijn:

  • appendages (kranen, toiletreservoirs);
  • toevoerleidingen (stromingsgeluid, invloed van bevestigingsbeugels);
  • afvoerleidingen (verschillende materialen, invloed van de uitvoering van bochten, bekledingsmaterialen, bevestiging).
Colofon |  Webmaster