daidalos peutz bouwfysisch ingenieursbureau
Middelen > Akoestisch laboratorium > Luchtgeluid

Contactgeluid
Geluidafstraling
Luchtgeluid
Geluidvermogen
Geluidabsorptie

meting luchtgeluidisolatie laboratorium

meting geluidisolatie in-situ zendruimte ontvangruimte

Luchtgeluidisolatie

Luchtgeluidisolatie conform ISO 140-3

Men spreekt van een voldoende geluidisolatie tussen twee ruimten wanneer in relatie tot het gebruik een voldoende privacy wordt geboden. Hiervoor dienen bouwelementen geselecteerd te worden met een voldoende geluidisolatie.

Op basis van laboratoriummetingen op gebouwcomponenten (wanden, plafonds, vloeren) kan een prognose worden gemaakt van de totale geluidisolatie in een praktijksituatie. De laboratoriummeetresultaten kunnen ook gebruikt worden om een optimum in de prijs/prestatie-verhouding te bereiken.

Bij een laboratoriumonderzoek wordt de geluidisolatie van een bouwelement gemeten door de te onderzoeken constructie aan te brengen in een meetopening tussen twee aan elkaar grenzende meetruimten. In één van de ruimtes, de “zendruimte”, wordt via luidsprekers geluid geproduceerd. Het geluidniveau in de “zendruimte” en in de aangrenzende “ontvangruimte” wordt gemeten en geregistreerd.

Afhankelijk van het te onderzoeken bouwelement kan een keuze uit de volgende meetopeningen worden gemaakt:

  • voor scheidingswanden, gevels en dergelijke: een grote meetopening van 4,3 x 2,8 m2;
  • voor vloeren, plafonds en dakconstructies: een opening van 4,0 x 4,0 m2 tussen twee boven elkaar gelegen ruimten;
  • voor verlaagde plafonds: twee naast elkaar liggende meetruimtes met één doorlopend plafond van circa 4,5 x 9,1 m2;
  • voor kleine bouwelementen zoals beglazing, gevelpanelen, ventilatieroosters en dergelijke: een meetopening van 1,5 x 1,25 m2;
  • voor deuren: een opening van 2,2 x 0,8 m2.
Colofon |  Webmaster