daidalos peutz bouwfysisch ingenieursbureau
Middelen > Bouwfysisch laboratorium

Windtunnel
Klimaatkamers
Geveltestopstellingen
Bezonningssimulator

bouwfysica laboratorium windtunnel klimaatkamer geveltestopstelling

laboratorium bouwfysica experiment labo bezonning

Bouwfysisch laboratorium

In het bouwfysisch laboratorium te Mook beschikt de groep Peutz over verschillende faciliteiten om onderzoek te verrichten op het gebied van stedenbouwfysica, binnenklimaat en gevelbeproeving.

De faciliteiten betreffen:

 • Een windtunnel ten behoeve van schaalmodelonderzoek aan stedenbouwkundige omgevingen en bouwprojecten voor wat betreft de aspecten:
  • windhinder en windgevaar ten gevolge van hoge windsnelheden;
  • windbelasting op constructies, inclusief onderzoek naar extreme winddrukken;
  • (schadelijke) stoffenverspreiding bij industrieŽn, parkeergarages, tunnelmonden en dergelijke.

 • Klimaatkamers, waarin onderzoek verricht kan worden aan 1:1 nagebouwde (kantoor)ruimten met betrekking tot:
  • thermisch comfort;
  • de prestatie van installatiecomponenten;
  • de wisselwerking tussen technische installaties en bouwkundige constructies.

 • Geveltestopstellingen, waarin geveldelen op ware grootte onderzocht kunnen worden qua lucht- en waterdichtheid, slagregendichtheid, stijfheid, condensgedrag en thermisch isolatiegedrag. Ook kunnen dichtingsmaterialen en gevelventilatievoorzieningen worden onderzocht.


 • Een bezonningssimulator waarmee de schaduwwerking van (nieuw) bouwprojecten op hun omgeving in beeld gebracht kan worden, gebruikmakend van een schaalmodel.

Colofon |  Webmaster