daidalos peutz bouwfysisch ingenieursbureau
Middelen > Bouwfysisch laboratorium > Klimaatkamers

Windtunnel
Klimaatkamers
Gevelopstellingen
Bezonningssimulator

laboratorium bouwfysica klimaatkamer thermisch comfort

Klimaatkamers

Er zijn twee klimaatkamers beschikbaar met de volgende afmetingen:

 • l x b x h = 9 x 3,6 x 3,25 m3
 • l x b x h = 5,4 x 4,3 x 3,2 m3

De ruimten kunnen worden gebruikt voor het verrichten van onderzoek op:

 • de prestatie van ventilatie-, verwarmings- of koeltechnische componenten van klimaatinstallaties zoals bijvoorbeeld luchttoevoerroosters, gevelroosters, koelplafonds, koelconvectoren of ventilo-convectoren;
 • ontwerpen van installatieconcepten voor concrete projecten met betrekking tot onder andere thermisch comfort en capaciteit;
 • de invloed van de gebouwschil op het thermisch comfort (koudeval, luchtinfiltratie);
 • de wisselwerking tussen technische installaties en het gebouw (inertie en opwarmgedrag);
 • productontwikkeling.

De ruimten zijn hiertoe voorzien van technische installaties voor:

 • toevoer van verwarmde of gekoelde lucht;
 • verwarmd of gekoeld water;
 • simulatie van interne warmtelasten;
 • simulatie van het buitenklimaat (luchtsnelheid tot 8 m/s, luchttemperatuur -15 tot 40C);
 • luchtinfiltratie en natuurlijke ventilatie.

En van de kamers is voorzien van thermische massa met een instelbare temperatuur. Beide kamers hebben faciliteiten voor het inbouwen van gevelconstructies.
De kamers zijn uitgerust met meetsystemen conform EN ISO 7726 voor het meten van:

 • water- en luchthoeveelheden;
 • luchtsnelheden en temperaturen;
 • stralingstemperaturen en stralingsasymmetrie;
 • interne warmtelasten;
 • verwarmings- of koelvermogen.

Meetgegevens worden direct omgerekend naar actuele comfortparameters als PMV, PPD en DR-waarden volgens EN ISO 7730 of NPR CR 1752.

Testen kunnen worden ondersteund met infrarood thermografie

Colofon |  Webmaster