daidalos peutz bouwfysisch ingenieursbureau
Middelen > Metingen op locatie

Gevelbeproevingen
Comfort en binnenmilieu
Controle van technische installaties
Thermografisch onderzoek
Bouwfysische inspecties
Geluid (zeer diverse metingen)
Trillingen

In-situ metingen

Naast de laboratorium faciliteiten van de groep Peutz beschikt Daidalos Peutz over een breed scala aan meetapparatuur en know-how op het gebied van in-situ metingen. Hierbij kan het gaan om kleinschalige metingen maar ook om zeer uitgebreide specialistische onderzoeken of metingen waarbij een meetopstelling voor een lange tijd automatisch waarnemingen registreert. Meestal worden in-situ metingen uitgevoerd ter ondersteuning of controle van advieswerkzaamheden.
We geven een overzicht van de meest voorkomende metingen.

Colofon |  Webmaster