daidalos peutz bouwfysisch ingenieursbureau
Middelen > Metingen op locatie > Bouwfysische inspecties

Gevelbeproevingen
Comfort en binnenmilieu
Controle technische installaties
Thermografisch onderzoek
Bouwfysische inspecties
Geluid (zeer diverse metingen)
Trillingen

ir thermografie gebouwen inspectie

Bouwfysische inspecties

Op basis van de jarenlange bouwfysische expertise worden inspecties verricht naar de bouwfysische kwaliteit van constructies. De aanleiding kan bestaan uit:

  • klachten met betrekking tot tocht, schimmelvorming of lekkages;
  • vervolg op een onderzoek door middel van Infrarood Thermografie;
  • inventarisatie ten behoeve van renovatie of na-isolatie.
Colofon |  Webmaster