daidalos peutz bouwfysisch ingenieursbureau
Middelen > Metingen op locatie > Controle van technische installaties

Gevelbeproevingen
Comfort en binnenmilieu
Controle technische installaties
Thermografisch onderzoek
Bouwfysische inspecties
Geluid (zeer diverse metingen)
Trillingen

Controle van technische installaties

Voor het beoordelen van het functioneren van technische installaties zijn volgende metingen mogelijk:

  • het beoordelen van verwarmings- en koelelementen door middel van Infrarood Thermografie;
  • het meten van water- en luchthoeveelheden;
  • het meten van water- en luchttemperaturen;
  • het meten van luchtkwaliteit en RV;
  • het meten van het thermisch comfort;
  • het verrichten van geluid- en trillingmetingen.
Colofon |  Webmaster