daidalos peutz bouwfysisch ingenieursbureau
Middelen > Metingen op locatie > Gevelbeproevingen

Gevelbeproevingen
Comfort en binnenmilieu
Controle technische installaties
Thermografisch onderzoek
Bouwfysische inspecties
Geluid (zeer diverse metingen)
Trillingen
 

geveltesten waterdichtheid regendichtheid

Gevelbeproevingen

In situ kan de luchtdoorlatendheid en waterdichtheid worden gecontroleerd. Hierbij wordt aan de binnenzijde van de gevel een bouwkundige luchtdichte proefkast aangebracht. In deze kast wordt een drukverschil ten opzichte van de buitenzijde gerealiseerd waarbij de volumestroom voor het instand houden van dit drukverschil wordt gemeten. Aan de buitenzijde wordt de gevel op een gelijkmatige wijze besproeid.
De luchtdichtheid kan ook door middel van infrarood thermografie worden beoordeeld, als met het gebouwventilatiesysteem een drukverschil ten opzichte van de omgeving kan worden gerealiseerd.

Colofon |  Webmaster