daidalos peutz bouwfysisch ingenieursbureau
Middelen > Rekenfaciliteiten

Thermisch klimaat
Dag- en kunstlicht
Luchtstromingsimulatie
Energieprestatie EPB
Bezonning
Geluidisolatie
Geluidbelasting
Ruimteakoestiek
Elektro-akoestiek
Geluid van technische installaties
Trillingen

Rekenfaciliteiten

Daidalos Peutz beschikt over zeer uiteenlopende rekenhulpmiddelen voor het uitvoeren van berekeningen ter ondersteuning van adviezen. Ook hebben de medewerkers de beschikking over een aantal in eigen beheer ontwikkelde computerprogramma's en is het mogelijk om bij zeer specifiek onderzoek nieuwe programmatuur op te zetten.

Veel toegepaste prognose- en simulatieberekeningen hebben betrekking op de hiernaast genoemde onderwerpen.

Colofon |  Webmaster