daidalos peutz bouwfysisch ingenieursbureau
Middelen > Rekenfaciliteiten > Luchtstromingsimulatie

Thermisch klimaat
Dag- en kunstlicht
Luchtstromingsimulatie
Energieprestatie EPB
Bezonning
Geluidisolatie
Geluidbelasting
Ruimteakoestiek
Elektro-akoestiek
Geluid van technische installaties
Trillingen

cfd luchtstroming simulatie

Luchtstromingsimulatie CFD

De luchtstroming in ruimten bepaalt in grote mate de beleving van comfort, vooral in atria, natuurlijk geventileerde kantoren en industriegebouwen. Ook voor de verspreiding van schadelijke stoffen in een ruimte is de luchtstroming bepalend.

Computational Fluid Dynamics (CFD) is de methode om een specifiek stromingsvraagstuk met de computer op te lossen. In een CFD-onderzoek kunnen factoren die bijvoorbeeld het comfort bepalen tegelijk beschouwd worden, zoals het buitenklimaat, warmtestraling, koudeval langs de gevel en de luchtstromingen bij een mechanisch ventilatiesysteem. Bovendien kan door het combineren van CFD-berekeningen met onderzoek in onze windtunnel de effectiviteit van natuurlijke ventilatie in kantoren en industriegebouwen betrouwbaar worden voorspeld.

Een andere toepassing van CFD-berekeningen is het beoordelen van de verspreiding van warmte en schadelijke stoffen in en om industriegebouwen. Ook op het gebied van brandveiligheid wordt dit type berekeningen in toenemende mate toegepast. Hierbij dienen de berekeningen als ondersteuning bij het ontwerp en de evaluatie van rook- en warmteafvoerinstallaties (RWA) in atria of bijvoorbeeld winkelcentra of van ventilatiesystemen in parkeergarages en tunnels. Hierbij wordt de verspreiding van rook en warmte bij brand in het gebouw tijdsafhankelijk zichtbaar gemaakt.

Met CFD-berekeningen kan Daidalos Peutz zowel gedetailleerd als globaal inzicht verschaffen in de invloed van bouwkundige en installatietechnische keuzen op het comfort, de verspreiding van schadelijke stoffen of de brandveiligheid in ruimten van zeer verschillende afmetingen en complexiteit.

Projectvoorbeelden CFD:

  • Financietoren Brussel
  • Royal Albert Hall Londen
  • Biosciences Centre van de University of Liverpool
  • Atrium Frieslandbank te Leeuwarden
  • Glasfabriek BSN Glasspack te Leerdam
  • Parkeergarage Kelfkensbos te Nijmegen
Colofon |  Webmaster