daidalos peutz bouwfysisch ingenieursbureau
Middelen > Rekenfaciliteiten > Thermisch klimaat

Thermisch klimaat
Dag- en kunstlicht
Luchtstromingsimulatie
Energieprestatie EPB
Bezonning
Geluidisolatie
Geluidbelasting
Ruimteakoestiek
Elektro-akoestiek
Geluid van technische installaties
Trillingen

thermisch comfort simulatie oververhitting temperatuuroverschrijding

Thermisch klimaat

Een gebouw is niet comfortabel als het er ís zomers te warm wordt. Bovendien kunnen gebouwen grote energieverbruikers zijn. Daarom is het van belang het thermische gedrag van gebouwen te kunnen analyseren.
Een gereedschap dat hiervoor beschikbaar is, is dynamische numerieke simulatie met behulp van de eindige-elementen methode. Deze methode beschouwt het fysische gedrag van zowel gebouwconstructies als installatiecomponenten, machines en computers. Zo kunnen de technologie en architectuur van een gebouw in hun onderlinge samenhang onderzocht worden, lang voordat de eerste paal ervan in de grond geslagen wordt.
Een toepassing waarmee in de loop der jaren door Daidalos Peutz veel ervaring is opgebouwd, is het berekenen van de temperaturen die gedurende de zomer optreden in kantoren, atria en andersoortige grote ruimten.

In het kader van studies naar mogelijkheden van energiebesparing en duurzaam bouwen worden door Daidalos Peutz state-of-the-art simulaties van gebouwen gemaakt met toepassingen als zonnecollectoren, warmte-/koudeopslag in de grond en passieve koeling.

Dit soort thermische gebouwsimulatie wordt gebruikt om zowel een ontwerp te beoordelen als nieuwe alternatieve systemen te ontwikkelen.

Colofon |  Webmaster