daidalos peutz bouwfysisch ingenieursbureau
Referenties > Publicaties

Duurzaam bouwen. Comfort en energieverbruik in verzorgingsinstellingen, Filip Descamps, Studiedag 'Nieuwe technieken in klimatisatie', Vereniging voor Technische Diensthoofden in de verzorgingsinstellingen, 27 september 2007, Schelle

Duurzaam energiegebruik in kantoorgebouwen : een optimalisatieproces met beperkende randvoorwaarden, Filip Descamps, Studiedag 'Bouwen met energie', Brussels Instituut voor Milieubeheer, 25 april 2006, Brussel

Geluidisolatie tussen appartementen: inzicht in de manier waarop men tijdens het bouwproces tot de gewenste kwaliteit komt, Paul Mees, Studiedag 'Geluidsisolatie voor duurzaam bouwen en verbouwen', Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (Aminal), 24 maart 2006, Brussel

Haalbaarheidsstudie voor de restauratie van de glasoverkapte exporuimten van het Paleis voor Schone Kunsten, Brussel, Filip Descamps, Studiedag 'Beter ontwerpen door gebouwsimulatie', KVIV, 21 oktober 2004, Antwerpen

Aanwending van prognosemethoden: invloed op het ontwerp en op de uitvoering, Paul Mees, Studiedag 'De stille(re) woning', KVIV, 9 juni 2004, Antwerpen

Ontwerp van een natuurlijk geventileerde dubbele gevel voor het 'Huis van de Vlaamse volksvertegenwoordigers, Filip Descamps, Paul Lievevrouw, Studiedag 'Actieve gevels', KVIV, 8 mei 2003, Brussel

Akoestische kwaliteit van de woningbouw in Nederland, Martijn Vercammen, NAG Journal 162, studiedag 11 september 2002, Breda

Akoestische begeleiding van een ingrijpende renovatie van de concertzaal van het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel, Gerrit Vermeir, Paul Mees, Lieven De Geetere, NAG Journal 158, studiedag 21 november 2001, Utrecht

Colofon |  Webmaster