daidalos peutz bouwfysisch ingenieursbureau
Werkgebieden

De vakgebieden waarin Daidalos Peutz bouwfysisch ingenieursbureau advies geeft omvatten begrippen als geluid, lawaai, trillingen, energie, wind, zon, warmte, vocht, rook en licht. Adviezen in gebouwontwerpen en productontwikkeling komen tot stand op basis van jarenlange ervaring, het gebruik van rekentechnieken en metingen. Het ingenieursbureau beschikt over geavanceerde meetapparatuur en kan gebruik maken van de laboratoria van de groep Peutz.

bouwakoestiek geluidisolatie ruimteakoestiek Bouwakoestiek

Geluidisolatie, ruimteakoestiek, beheersing van geluid van installaties
akoestiek spraakverstaanbaarheid zaalakoestiek Zaalakoestiek

Akoestische kwaliteit, spraakverstaanbaarheid, variabele akoestiek
desc Duurzaam bouwen

Milieubelasting, energieverbruik, veiligheid en bouwkwaliteit
bouwfysica binnenklimaat comfort Bouwfysica

Binnenklimaat vanwege bijvoorbeeld geluid, trillingen, licht, lucht, temperatuur, vocht en tocht
stedenbouwfysica windhinder beschaduwing Stedenbouwfysica

Invloeden van zon/schaduw, verkeer, luchtkwaliteit en wind
comfort werkplek ergonomie zomercomfort oververhitting Comfort

Functionele en ergonomische aspecten voor gebruikers van gebouwen en industriŽle activiteiten in relatie tot mensen die er werken
lawaaibeheersing lawaaihinder VLAREM Lawaaibeheersing

Vermijden of bestrijden hinder van (industriŽle) activiteiten voor de omgeving en/of in relatie tot arbeidsomstandigheden
trillingen trillingshinder Trillingstechniek

Voorkomen van hinder, verstoring van apparatuur, schade aan gebouwen door trillingen
Colofon |  Webmaster