daidalos peutz bouwfysisch ingenieursbureau
Werkgebieden > Bouwakoestiek

Gevelisolatie
Interne geluidisolatie
Ruimteakoestiek
Installatiegeluid

bouwakoestiek advies

Bouwakoestiek

Aandacht voor akoestiek in gebouwen is van belang voor het voorkomen van overlast, het creŽren van een rustige omgeving waar geconcentreerd gewerkt kan worden of het realiseren van een goede spraakverstaanbaarheid. Thema's die hierbij aan bod komen zijn: externe geluidisolatie, interne geluidisolatie, ruimteakoestiek en installatiegeluid.

Advies kan betrekking hebben op de keuze van de gebouwcomponenten, de afwerkingsmaterialen en de uitvoering van technische installaties.

Colofon |  Webmaster