daidalos peutz bouwfysisch ingenieursbureau
Werkgebieden > Bouwakoestiek > Externe geluidisolatie

Gevelisolatie
Interne geluidisolatie
Ruimteakoestiek
Installatiegeluid

akoestiek gevelisolatie geluidbelasting vliegverkeer

Gevelisolatie

Om hinder te voorkomen moet de gevel een voldoende geluidisolatiekwaliteit hebben. In veel gevallen wordt de vereiste geluidisolatie voorgeschreven door de wetgeving. Binnen dit vakgebied worden zowel prognoses gemaakt van de geluidbelasting op de gevel ten gevolge van weg-, rail- of vliegverkeer, als berekeningen uitgevoerd van de geluidisolatie van de gevel. Dit kan resulteren in voorzieningen aan ventilatieopeningen, glas en/of gevelcomponenten.

Colofon |  Webmaster