daidalos peutz bouwfysisch ingenieursbureau
Werkgebieden > Bouwakoestiek > Installatiegeluid

Gevelisolatie
Interne geluidisolatie
Ruimteakoestiek
Installatiegeluid

geluidhinder hvac technische installaties geluidoverlast

Installatiegeluid

Klimaatinstallaties in gebouwen produceren geluid. Doel van dit vakgebied is het reduceren van installatiegeluid zodat geen hinder optreedt. Aandachtspunten zijn onder andere ventilator- en stromingsgeluid van luchtbehandelinginstallaties, trillingge´soleerde opstellingen van koelmachines, compressoren, noodstroomaggregaten en dergelijke, uitvoering van liftinstallaties, c.v.-installaties en pompen.

Ook de geluidoverdracht via installatieonderdelen (bijvoorbeeld overspraak via luchtkanalen) is van belang.

Colofon |  Webmaster