daidalos peutz bouwfysisch ingenieursbureau
Werkgebieden > Bouwfysica

bouwfysica epb duurzaam bouwen
bouwfysica energieverbruik gebouwen duurzaamheid

Bouwfysica

Het vakgebied bouwfysica omvat alle aspecten van het leef- en werkklimaat: akoestiek, daglichttoetreding, verkeerslawaai en het thermisch gedrag van het gebouw. Het is de taak van de bouwfysisch ingenieur om deze zaken tot een logisch en verantwoord geheel te smeden.
Kenmerkend is dat de hiervoor te treffen voorzieningen niet opvallen wanneer deze op de juiste wijze in het gebouw zijn ingebracht. Verkeerde maatregelen zijn echter onmiddellijk merkbaar. Denk maar aan winderige winkelcentra, te warme gebouwen en gehorige hotels.

Het realiseren van comfortabele en energiezuinige gebouwen stelt hoge eisen aan de bouwfysische aspecten van het ontwerp. Een in het oog springend voorbeeld waar deze aspecten samenkomen is de gevel, omdat deze de belasting van buitentemperaturen, bezonning en verkeerslawaai ondergaat. Andere voorbeelden zijn de opbouw van gebouwcomponenten en de technische installatie. Vooral complexe en innovatieve gebouw- en installatieontwerpen vragen om betrouwbare simulatietechnieken. In het ontwerpstadium van een gebouw kan de bouwfysisch ingenieur daarmee onder meer het thermisch gedrag, daglichttoetreding en de bouwfysische kwaliteit voorspellen en verbeteren. Bij kantoren, schoolgebouwen of bijzondere ruimten als atria, maar ook in industriŽle ruimten kan dit enorm belangrijk zijn.

De ingenieurs van Daidalos Peutz baseren hun aanbevelingen op geavanceerde berekeningen, laboratoriummetingen en de gedurende meer dan 10 jaar opgebouwde kennis, waarbij de beleving van de toekomstige gebruiker centraal staat.
Zij maken vaak vanaf de beginfase deel uit van het ontwerpteam, naast de architect, de stabiliteitsingenieur en de installatie-ingenieur, om zo het hele ontwerp van essentiŽle input te voorzien. Voordeel van deze werkwijze is dat er vanaf het eerste begin een afstemming kan zijn op het algehele kwaliteitsniveau van het gebouw en er goed onderling overleg kan plaatsvinden. Oplossingen achteraf, hoe knap ook bedacht en uitgevoerd, zijn altijd lager van kwaliteit dan in het ontwerp geÔntegreerde oplossingen.
Bij de verdere uitwerking van een ontwerp komen de gevels, wanden, plafonds en niet te vergeten de detaillering van de constructies allemaal aan de orde.
Tijdens de uitvoering ondersteunen de ingenieurs het bouwteam en worden de nodige controles en metingen in de praktijk uitgevoerd.

Bij ieder ontwerp zullen de accenten weer anders liggen, juist als het om bouwfysica gaat is maatwerk erg belangrijk.

Colofon |  Webmaster