daidalos peutz bouwfysisch ingenieursbureau
Werkgebieden > Comfort

Onderzoeksfaciliteiten
Werkzaamheden

thermisch comfort beoordeling Fanger

Comfort

Om ongehinderd en vrij van risico's te kunnen werken, moeten de juiste comfortcondities op de werkplek gerealiseerd worden. Bij het ontwerpen en inrichten van werkplekken moet rekening worden gehouden met verschijnselen als lucht- en stralingstemperatuur, luchtsnelheid, geluid, trillingen, binnenluchtkwaliteit, (daglicht)verblinding en ergonomie.

Daidalos Peutz heeft de know-how en expertise in huis om de effecten van elke factor afzonderlijk in kaart te brengen. Door een interdisciplinaire aanpak is Daidalos Peutz tevens in staat de onderlinge samenhang van elkaar beļnvloedende factoren in beeld te brengen. Hierdoor ontstaat een compleet en evenwichtig overzicht van de maatregelen die genomen moeten worden om de gewenste comfortsituatie te verkrijgen. Daarnaast biedt Peutz begeleiding bij het uitvoeren van de vereiste maatregelen.

Dankzij jarenlange ervaring en ondersteund door doeltreffende rekenprogramma's kan Peutz de effecten van maatregelen voorspellen, zodat op realistische gronden een ontwerpkeuze kan gemaakt worden.

Colofon |  Webmaster