daidalos peutz bouwfysisch ingenieursbureau
Werkgebieden > Comfort > Onderzoeksfaciliteiten

Onderzoeksfaciliteiten
Werkzaamheden

laboratorium bouwfysica akoestiek

Onderzoeksfaciliteiten

Faciliteiten/metingen
Daidalos Peutz beschikt over de benodigde meet- en analysefaciliteiten om comfort te kunnen beoordelen, zowel op locatie als in de Nederlandse laboratoria van de groep.

Berekeningen
Daidalos Peutz beschikt over adequate rekenprogramma's om voor nieuwe of te wijzigen situaties diverse comfortparameters te voorspellen. Daarmee kunnen diverse maatregelenscenario's worden opgesteld, bijvoorbeeld een scenario met de laagste kosten of een met het minste risico of ongunstige neveneffecten.

Bij het gebruik van rekenprogramma's is het van het grootste belang dat de uitkomsten op deskundige wijze getoetst worden aan wat op basis van ervaring ook daadwerkelijk verwacht kan worden. Daidalos Peutz beschikt mede door haar jarenlange ervaring over de deskundigheid om enerzijds correcte invoergegevens voor relevante parameters te verzorgen en anderzijds de uitkomsten op hun realiteitsgehalte te kunnen beoordelen.

Laboratoria
De groep Peutz beschikt over verschillende laboratoria. Voor proeven in relatie met comfort wordt gebruik gemaakt van het (Sterlab geaccrediteerde) akoestisch laboratorium, de klimaatkamers en de windtunnel.

Colofon |  Webmaster