daidalos peutz bouwfysisch ingenieursbureau
Werkgebieden > Duurzaam bouwen

Energieverbruik
Ruimteakoestiek
Geluidisolatie
Daglichttoetredingduurzaam bouwen energieverbruik epb energieprestatie

Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen is het streven naar een optimale invulling van de prestaties die van een gebouw en zijn omgeving verwacht worden.
Ons ontwerpadvies kenmerkt zich dan ook in de analyse en beoordeling van verschillende scenario’s, waardoor een ontwerpondersteunend kader ontstaat waarin bouwheer en ontwerper duidelijke randvoorwaarden en prestaties voor het ontwerp vastleggen. Ontwerpoplossingen worden zo niet langer op basis van de mode van de dag genomen, maar op basis van kwantificeerbare voordelen. De ontwerpoplossingen zijn niet langer generiek, maar wel aangepast aan de specifieke randvoorwaarden die door de site en door de gebouwgebruiker gesteld worden.
Duurzaam bouwen is van nature multi-disciplinair: de optimalisatie van een deelaspect leidt niet tot de invulling van globale prestaties. Laag energieverbruik mag bijvoorbeeld niet ten koste gaan onaanvaardbare functionaliteitsbeperkingen of onaangepaste comfortcondities.
Daidalos Peutz biedt in dit keuzeproces een grondige en brede ingenieurstoetsing op de praktische toepasbaarheid van milieuvriendelijke technieken. Wij beschikken over de deelvakgebieden heen over de kennis, ervaring en technieken om systemen en producten kritisch te beoordelen op kwaliteitsaspecten en milieubelasting. Onze ingenieurs kunnen daarom goed gefundeerd en aan het concrete project aangepast advies geven over de toepasbaarheid en de milieu-effecten van maatregelen op het gebied van duurzaam bouwen.
Wij hebben geen specifieke ‘duurzaam bouwen’ referenties: het duurzaam denken is zo doorgedrongen in onze manier van werken, dat we als onze projecten als ‘duurzaam’ durven betitelen.


Energieverbruik

We gaan uit van de energieprestatiebenadering zoals geformuleerd in de Europese richtlijn 2002/91/EG betreffende de energieprestatie van gebouwen. We gaan daarbij uit van de Vlaamse EPB-implementatie van de richtlijn, waarin op een integrale manier de interactie tussen de verschillende energiestromen in een gebouw (transmissie, ventilatie, bezonning, verlichting, hulpenergie) in rekening gebracht wordt. Daidalos Peutz stond als lid van de onderzoeksgroep Epigoon aan de wieg van de rekenmethodiek die ten grondslag ligt aan de Vlaamse EPB-implementatie.

Wij leggen sterk de klemtoon op passieve klimaattechnieken om gebruikerscomfort te combineren met minimaal energieverbruik:
  • thermische kwaliteit van de gebouwschil
  • benutting van daglichttoetreding en beperking van de zonnetoetreding
  • ventilatievoorzieningen en -debieten voor optimale binnenluchtkwaliteit
  • benutting van de thermische capaciteit van de constructie

Colofon |  Webmaster