daidalos peutz bouwfysisch ingenieursbureau
Werkgebieden > Lawaaibeheersing

Werkzaamheden
Voorbeelden

lawaaibeheersing VLAREM

Lawaaibeheersing

Soms is geluid lawaai. Met name ook geluid van industriŽle of ontspanningsinrichtingen kan hinderlijk en/of schadelijk zijn, zowel in een nabijgelegen woonwijk als op een werkplek. Voor bedrijven betekent dit dat een voortdurende aandacht voor geluid noodzakelijk is.Werkzaamheden

Op het gebied van industriŽle geluidbeheersing voert Daidalos Peutz onderzoek- en advieswerkzaamheden uit betreffende bestaande en geprojecteerde situaties. Via metingen, berekeningen en evaluaties worden geluidsituaties in kaart gebracht. De resultaten van prognoses, haalbaarheidsstudies en ontwerpen van voorzieningen en maatregelen vormen een belangrijke leidraad voor een gewogen geluidmanagementstrategie. Ook kan Daidalos Peutz de begeleiding en supervisie bij de uitvoering van de te treffen voorzieningen en maatregelen voor haar rekening nemen; zij begeleidt en adviseert bedrijven bij belangrijke wettelijke procedures.
Met de combinatie van gedegen akoestische kennis, de kennis en ervaring in procedures en de juridische know-how worden projecten met succes afgerond, daarbij zowel rekening houdend met de bekommernissen van omwonenden en werknemers, maar ook met de bedrijfseconomische aspecten van de bedrijven.
 

De werkzaamheden binnen het vakgebied van de industriŽle geluidbeheersing omvatten een breed scala. Daarbij valt te denken aan het vaststellen van reŽle en verdedigbare geluidgrenswaarden, waarbij gebruik wordt gemaakt van de immer voortschrijdende inzichten in zowel de schadelijkheids- (fysische) als de hinderlijkheids- (psychologische) effecten, zowel voor de werkplek als voor de omgeving, het inventariseren van de geluidbronnen, het opstellen van prognoses van de te verwachten geluidniveaus en het ontwerpen van akoestische voorzieningen. Maar ook de dimensionering van voorzieningen, het begeleiden van de uitvoering van deze voorzieningen en de controle op de uitvoering behoren tot het werkterrein. De kennis bij Daidalos Peutz op deze vakgebieden is continu in ontwikkeling; gebruik wordt gemaakt van de nieuwste (wetenschappelijke) ontwikkelingen en ervaringen uit binnen- en buitenland. Middels eigen research worden nieuwe wegen gezocht om tot efficiŽnte en optimale oplossingen te komen.

Voorbeelden

Geluidbeheersing kan op vele verschillende manieren plaatsvinden. Zo kan het ontstaansmechanisme van geluid bij de bron worden aangepakt. Daidalos Peutz is in staat om samen met de opdrachtgever voor nieuwe situaties en installaties een goed geluidarm concept en ontwerp te realiseren. In bestaande situaties kunnen maatregelen aan geluidbronnen technisch en financieel (te) ingrijpend worden, zodat onderzocht kan worden of via het aanbrengen van of verbeteren van omkastingen, geluiddempers, geluidabsorptie, gebouwisolatie etc. de geluidsituatie geoptimaliseerd kan worden. Ook bij de ontvanger (woonomgeving) kunnen maatregelen worden gedimensioneerd. Iedere situatie vereist een eigen oplossing waarin de juiste en meest economische (combinatie van) voorzieningen worden nagestreefd.
Daidalos Peutz heeft een grote ervaring op het gebied van de industriŽle geluidbeheersing. Talloze adviesprojecten van uiteenlopende aard zijn en worden uitgevoerd: van een nieuw te ontwerpen heftruck tot een nieuw te bouwen fabriekscomplex, van een eenvoudige raamventilator tot een compleet windmolenpark, van modelbouwvliegtuigen tot (internationale) luchthavens, van een kleine bakkerij tot een grote petrochemische plant.

Colofon |  Webmaster