daidalos peutz bouwfysisch ingenieursbureau
Werkgebieden > Stedenbouwfysica

Verkeerslawaai
Windhinder
Schaduwwerking
Daglichttoetreding


stedenbouwfysica verkeerslawaai

Stedenbouwfysica

In het kader van dit vakgebied beschikt Daidalos Peutz buiten een ruime ervaring en know-how ook over de onderzoeksfaciliteiten van de groep Peutz in het bouwfysisch laboratorium te Mook (windtunnel en bezonningssimulator) en geavanceerde rekenprogrammatuur.


Verkeerslawaai

Wij leven in een wereld van beweging en geluid. Wij worden omringd door weg-, rail- en vliegverkeer.
Verdichten van steden, nieuwbouwwijken en nieuwe verbindingen leiden tot geluidbelasting van woningen en andere gebouwen.
Daidalos Peutz berekent deze geluidbelastingen en adviseert ten aanzien van nieuwe, creatieve oplossingen.
Zo kunnen atria, geluidluwe buitengebieden of dubbele gevels ontstaan.
Berekende geluidbelastingen vormen de basis voor de dimensionering van geluidwerende voorzieningen in de gevel zoals zwaardere beglazing of suskasten.

Colofon |  Webmaster