daidalos peutz bouwfysisch ingenieursbureau
Werkgebieden > Zaalakoestiek > Onderzoek

Onderzoek
Toepassingsgebieden

zaalakoestiek schaalmodel simulatie raytracing

Onderzoek

Daidalos Peutz heeft in de loop der jaren onderzoek verricht naar de akoestische kwaliteiten van muziek-, schouwburg- en operazalen, naar de spraakverstaanbaarheid in vele typen ruimten en naar de vereiste akoestiek in afluisterruimten voor geluidopnamen. De resultaten van dergelijk onderzoek stellen de akoestici in staat aan te geven aan welke eisen wat betreft volume, afmetingen en nagalm, een zaal moet voldoen om voor zijn specifieke gebruik geschikt te zijn.

Dankzij de kennis en opgedane ervaring bij zalen waarvoor Daidalos Peutz advies heeft uitgebracht, is het mogelijk een opdrachtgever in een vroeg stadium aan te geven wat de bouwkundige of elektro-akoestische consequenties zijn van bepaalde wensen ten aanzien van het gebruik van de zaal.

Door vooraf in schaal- of computermodellen de toekomstige zaaleigenschappen te simuleren kan een resultaat worden bereikt dat het gekozen uitgangspunt het best benadert.
Door vergelijking met bestaande zalen, waarvan Daidalos Peutz in de loop der jaren een zeer groot aantal objectieve en subjectieve gegevens heeft verzameld, is het vaak mogelijk om de opdrachtgever of toekomstige gebruiker met het akoestisch karakter van de nog niet bestaande zaal te laten kennismaken.

Colofon |  Webmaster