daidalos peutz bouwfysisch ingenieursbureau
Werkgebieden > Zaalakoestiek > Toepassingsgebieden

Onderzoek
Toepassingsgebieden

zaalakoestiek auditorium theater

Toepassingsgebieden

Zalen voor spraak
In vergaderzalen en congreszalen wordt wat betreft de akoestiek voorrang gegeven aan de spraakverstaanbaarheid. Peutz ontwikkelde een voorspellingsmethode voor het verstaanbaarheidsverlies van medeklinkers waardoor de spraakverstaanbaarheid in een zaal van te voren nauwkeurig bekend is voor zowel natuurlijke als versterkte spraak. De methode wordt internationaal op grote schaal toegepast.
Deze gegevens kunnen de basis vormen voor het ontwerp, zowel qua vorm als afwerking van een zaal met een maximum aan heldere klank en gemakkelijke bespreekbaarheid.

Zalen voor muziek
Ruimten voor muziek zijn even veelvormig in hun akoestische eisen als de muziek zelf.
Symfonische muziek stelt nauwe grenzen aan de vorm, de grootte en de nagalmtijd van de zaal.
Minder uitgesproken geldt dit ook voor ruimten voor bijvoorbeeld kamermuziek, kerkmuziek en popmuziek, waarbij de uitgangspunten per situatie totaal verschillend zijn. Het is de taak van de zaalakoesticus om uitgaande van de vaak subjectieve wensen van de opdrachtgever de zaal de juiste "klank" te geven.

Zalen voor meervoudig gebruik
Een zaal kan ook voor meerdere doeleinden gebruikt worden en dat vereist een variabele akoestiek.
In de praktijk kiest men dan vaak een hoofdactiviteit waarop de akoestiek wordt afgestemd, rekening houdend met een redelijke akoestische kwaliteit bij andere activiteiten. Het is echter mogelijk om optimale kwaliteit voor elk gebruiksdoel te bereiken.
Adviezen van Daidalos Peutz hebben in dergelijke situaties tot goede resultaten geleid, bijvoorbeeld in ruimten waar zowel theaterstukken worden opgevoerd, symfonische muziek ten gehore wordt gebracht, als alle in akoestisch opzicht tussenliggende activiteiten plaatsvinden (opera en kamermuziek).

Colofon |  Webmaster