daidalos peutz bouwfysisch ingenieursbureau
Wij > Medewerkers

Paul Mees
  Paul Mees email
 • Universitaire opleiding ingenieur-architect aan de KU Leuven (1980-1985), promotie juli '85 met grote onderscheiding, eindwerk: "Geluidisolatie in de woningbouw: invloed van flankerende transmissie" (promotor prof. Gerrit Vermeir)

 • Wetenschappelijk medewerker Laboratorium bouwfysica KU Leuven (1986-1994), onderzoeksdomein: geluidisolatie van dubbele wanden, zaalakoestiek.

 • Deeltijds wetenschappelijk medewerker Laboratorium bouwfysica KU Leuven (1997-1998), project "Geluidisolatievoorschriften in de woningbouw"

 • Docent 'Hogere cursus akoestiek", KVIV, Antwerpen
 • Oprichter en zaakvoerder van Daidalos Peutz bouwfysisch ingenieursbureau (1995-..)

Filip Descamps
 Filip Descamps email
 • Universitaire opleiding ingenieur-architect aan de KU Leuven (1983-1988), promotie juli '88 met grote onderscheiding, eindwerk: 'Het mechanisch gedrag van vezelversterkte pleisters voor buitenisolatiesystemen' (promotor prof. Hugo Hens)

 • Doctoraatsstudie aan het Laboratorium Bouwfysica KU Leuven (1988 - 1994), promotie februari '97 met grootste onderscheiding, thesis: 'Continuum and discrete modelling of isothermal water and air transfer in porous media' (promotor prof. H. Hens)

 • Deeltijds docent aan het DE NAYER instituut (1994-2005)

 • Deeltijds hoofddocent aan Vrije Universiteit Brussel vakgroep architectuur (2005-...)

 • Docent 'Energietechniek in gebouwen', Postacademische opleiding, KVIV-IVPV, Antwerpen
 • Oprichter en zaakvoerder van Daidalos Peutz bouwfysisch ingenieursbureau (1995-..)

Bert Cosemans
Bert Cosemans email
 • Universitaire opleiding werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur aan de KU Leuven (1995-2000)

 • Universitaire opleiding licentiaat natuurkunde aan de KU Leuven (2000-2002)

 • Doctoraatsstudent Theoretische Hoge Energie Fysica aan de KU Leuven (2002-2005)

 • Raadgevend ingenieur bij Daidalos Peutz bouwfysisch ingenieursbureau (2005- ...)

Friedl Decock
Friedl Decock email
 • Universitaire opleiding ingenieur-architect aan de Vrije Universiteit Brussel (2001-2006), promotie juli 2006 met grootste onderscheiding, meesterproef: 'Een vergelijkende studie van thermisch actieve en passieve vloersystemen voor landschapskantoren ' (promotor prof. Filip Descamps, ontwerptitularis ir.-arch. Gert Somers)

 • Raadgevend ingenieur bij Daidalos Peutz bouwfysisch ingenieursbureau (2006- ...)

Dries Haesendonck
Dries Haesendonck email
 • Universitaire opleiding ingenieur-architect, optie bouwtechnisch ontwerp aan de Katholieke Universiteit Leuven. Afgestudeerd in juni 2008 met onderscheiding, thesis “Soundscape in de stad” (promotor prof. Gerrit Vermeir).

 • Raadgevend ingenieur bij Daidalos Peutz bouwfysisch ingenieursbureau (2008- ...)

Ruben Van Daele
Ruben Van Daele email
 • Universitaire opleiding ingenieur-architect aan de Vrije Universiteit Brussel. Afgestudeerd in juni 2012 met onderscheiding, meesterproef “De restauratie van het Administratie- en Rectoraatgebouw van de Vrije Universiteit Brussel” (promotoren prof. Filip Descamps en prof. Jonas Lindekens).

 • Raadgevend ingenieur bij Daidalos Peutz bouwfysisch ingenieursbureau (2012- ...)

Ruben Van Daele
Dorien Aerts email
 • Universitaire opleiding ingenieur-architect aan de Vrije Universiteit Brussel. Afgestudeerd in juni 2010 met onderscheiding, meesterproef “Parameteranalyse en evaluatie van natuurlijke ventilatietechnieken met het oog op verbeterd thermisch zomercomfort” (promotoren prof. Filip Descamps en prof. Jonas Lindekens).

 • Doctoraat ingenieurswetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel in maart 2015 met grootste onderscheiding, “Occupancy and Activity Modelling for Building Energy Demand Simulations, Comparative Feedback and Residential Electricity Demand Characterization” (promotoren prof. Filip Descamps en prof. Ine Wouters).

 • Raadgevend ingenieur bij Daidalos Peutz bouwfysisch ingenieursbureau (2015- ...)

Josje Munneke
Monica Dannis email
 • Coördinator bij Daidalos Peutz bouwfysisch ingenieursbureau (2015 - ...)

Colofon |  Webmaster