daidalos peutz bouwfysisch ingenieursbureau
Wij > Vacature

Vacature

Daidalos Peutz bouwfysisch ingenieursbureau is een ingenieursbureau dat sinds 1995 bouwfysisch advies levert voor gebouwen. Onze werkgebieden zijn energiegebruik, comfort (thermisch, visueel en akoestisch), bouw- en zaalakoestiek, en daglichttoetreding. Het ingenieursbureau maakt deel uit van de groep Peutz (vestigingen in Nederland, Frankrijk, Duitsland en Engeland). We zijn innovatief en bouwen voortdurend nieuwe kennisgebieden uit rond de modellering van fysische fenomenen in gebouwen.

Raadgevend ingenieur (beoogde datum indiensttreding 1 september 2018)

Colofon |  Webmaster