Bouwfysica

Het vakgebied bouwfysica houdt zich bezig met akoestiek, daglichttoetreding, warmte, vocht en het thermisch gedrag van gebouwen. Kortom, met alle aspecten van ons leef- en werkklimaat. Als een bouwfysisch adviseur zijn werk goed doet, weet hij al deze aspecten tot een logisch en verantwoord geheel te smeden. Daar merkt u overigens niets van. U merkt het pas als er verkeerde maatregelen genomen zijn. Denk maar aan te warme kantoren of luide restaurants.

Wat doen wij? 

De adviseurs van Daidalos baseren hun bouwfysische adviezen op geavanceerde berekeningen, laboratoriummetingen en op de kennis die we de afgelopen veertig jaar hebben opgebouwd. 

We werken graag vanaf de beginfase samen met de architect, de stabiliteitsingenieur, de ingenieur technieken en de opdrachtgever. Zodat we in één ontwerpteam samenwerken aan geïntegreerde oplossingen. Uit ervaring weten we dat dat de beste resultaten oplevert.

Simulatietechnieken: voorspellen en verbeteren 

Daidalos heeft geavanceerde simulatietechnieken in huis. Daarmee kunnen we al in het ontwerpstadium van een gebouw het thermisch gedrag, de daglichttoetreding en de bouwfysische kwaliteit voorspellen én verbeteren. Als het ontwerp verder vorm krijgt, onderzoeken we ook de gevels, wanden, plafonds en - niet te vergeten - de detaillering van de constructies. Tijdens de realisatiefase kunnen we het bouwteam ondersteunen met controles en metingen in de praktijk.