Bureauvoorstelling

Daidalos Peutz bouwfysisch ingenieursbureau is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van akoestiek en bouwfysica.  Wij verstrekken advies aan ontwerpers van gebouwen en aan fabrikanten van bouwmaterialen en bouwsystemen, tijdens het ontwerpproces of tijdens de productontwikkeling.

Voor ontwerpers realiseren wij binnen het ontwerpteam met ons advies een optimaal thermisch, visueel en akoestisch comfort in het gebouw.  Door de regeling van de bezonning en de daglichttoetreding en door het beperken van de interne warmtewinsten beheersen wij zomerse oververhitting.  Correcte ventilatiestrategieën zorgen voor een goede binnenluchtkwaliteit met een minimaal energiegebruik.  Rationeel energiegebruik in gebouwen wordt geanalyseerd vanuit een integrale energieprestatiebenadering, die de interactie tussen ontwerpmaatregelen ten volle in rekening brengt.  De opbouw van wanden, vloeren en gevels wordt zo opgevat dat de nodige lucht- en contactgeluidisolatie tussen ruimten en de geluidwering tegen buitengeluiden verzekerd is.  De vorm en de afwerking van ruimten wordt afgestemd op de beoogde zaalakoestiek.  Bouwkundige en technische ingrepen houden het geluid van technische installaties beneden hoorbare of hinderlijke waarden.

Dezelfde kennis en middelen zetten we in voor onderzoek, productontwikkeling en opleiding.  Met simulaties en metingen in ons laboratorium onderzoeken en optimaliseren we de hygrothermische en akoestische eigenschappen van materialen en constructiedelen.  Wij dragen bij tot de ontwikkeling van producten die door hun uitgekiende opbouw en eigenschappen de akoestische en bouwfysische kwaliteit van een ontwerp garanderen.  Aanvullend verzorgen wij de opleiding van ontwerpers of gebruikers en helpen we bij de presentatie van de eigenschappen van de producten.

Daidalos Peutz is deel van Peutz, een Europese groep onafhankelijke bureaus van raadgevende ingenieurs op het gebied van akoestiek, bouwfysica, energie, duurzaam bouwen, lawaaibeheersing, trillingstechniek, milieutechnologie, brandveiligheid, comfort op de werkplek en arbeidsomstandigheden.

In de groep werken ongeveer 190 medewerkers, in vestigingen in Nederland, Duitsland, Frankrijk, België en Engeland.  Elke vestiging adviseert zelfstandig over alle vakgebieden, maar kan beschikken over de specialisten, kennis, ervaring en uitrusting van de hele groep.

Er is permanent onderling overleg en interne opleiding.