Trillingen

Daidalos Peutz breidt uit met een laboratorium voor akoestiek

Op 4 maart breiden we onze akoestische activiteiten uit met een geaccrediteerd akoestisch labo in Hooglede (bij Roeselare). Doordat we gebruik maken van gekwalificeerde testruimten, -faciliteiten en -methoden, bent u verzekerd van meetresultaten die in heel Europa geldig zijn. Naast ons geaccrediteerde laboratorium in Mook (Nederland), kunt u voor metingen vanaf nu ook terecht in België. Hiermee wensen we onze Belgische klanten beter te dienen. De extra capaciteit zal tot snellere testresultaten leiden.

Milieuonderzoek

Elk bedrijf heeft een bepaalde impact op het milieu en de woonomgeving. Bij een vergunningaanvraag of melding moet deze impact vaak door middel van onderzoeksrapporten inzichtelijk worden gemaakt. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de volgende milieuaspecten.

Schade door trillingen

Onderzoek wordt verricht in het kader van trillingen in de omgeving van fabrieken, spoor- en tramwegen in het kader van hinder en gebouwschade in de omgeving. De werkzaamheden strekken zich uit van het meten en beoordelen van trillingenniveaus, het dimensioneren van een trillingvrije opstelling van bijvoorbeeld een compressor tot complexe berekeningen aan en adviezen ten behoeve van fundamenten van grote machines en gebouwen en van het voorspellen van de vermoeidheidsbreuk in een bout tot het voorspellen van gebouwschade.

Hinder door trillingen

In omgevingsvergunningen van bedrijven kunnen grenswaarden aan de maximaal toelaatbare trillingniveaus worden gesteld. Deze gelden in nabij gelegen woningen ten einde hinder te voorkomen. Om na te gaan of voldaan wordt aan de grenswaarden kunnen in woningen metingen worden verricht of kan in nieuwe of gewijzigde situaties een prognose gedaan worden. In het laatste geval wordt o.a. gebruik gemaakt van complexe rekenmodellen volgens de Eindige Elementen Methode (EEM).

Trillingen

Trillingen kunnen hinderlijk en zelfs schadelijk zijn. Voor gebouwen, installaties, maar ook voor uw gezondheid. In constructies en gebouwen kunnen trillingen zich voortplanten en – soms ver verwijderd van de bron – overlast veroorzaken. Trillingen in machines kunnen een maat zijn voor de conditie waarin de machine verkeert. Op grond van trillingbewaking (preventie, "engine condition monitoring") kan onderhoud uitgevoerd worden.

Abonneer op Trillingen