Geluidreductie en monitoring van motocross

13-01-2014

Geluid en motocross zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hoe meer geluid, des te meer vermogen was de overtuiging. Door bebouwing in de nabijheid van motocrossterreinen is de motocross-sport de laatste jaren echter sterk onder druk komen te staan. Wij onderzochten of het stiller werd.

Onderzoek verbeterde uitlaatsystemen

Het verlagen en beheersen van de geluidproductie van crossmotoren is van groot belang om de toekomst van de motocross-sport in Nederland veilig te stellen. In dit kader is in 2010/2011 onderzoek verricht naar het effect van verbeterde geluiddempende uitlaatsystemen voor crossmotoren. Op basis van de meetresultaten is door de Nederlandse motorsportbonden KNMV en MON de voorgeschreven geluideis met 4 tot 6 dB(A) aangescherpt tot 94 dB(A), gemeten op 7,5 m afstand tijdens een volgas-passage (zogenaamde dynamische meetmethode).

Nieuw geluidmonitoringsysteem

In samenwerking met Munisence is een nieuw geluidmonitoringsysteem ontwikkeld waarmee de geluidproductie van individuele crossmotoren tijdens het rijden op de baan op een betrouwbare en op een voor de motocross-clubs betaalbare wijze gemonitoord kan worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een draadloze dubbele microfoonopstelling die is gekoppeld aan een transpondersysteem. Het geluidmonitoringsysteem wordt inmiddels al bij meerdere motorcrossclubs in Nederland toegepast.

Onderzoek laat reductie zien

In 2012 is onderzoek verricht naar het effect van de aanscherping van de geluideis naar 94 dB(A) op het totale bronvermogen van motocrossterreinen. Uit de resultaten van dit onderzoek volgt dat het bronvermogen met gemiddeld 3 tot 5 dB(A) is afgenomen.

GTL 2013

Op 5 november 2013 gaf Jeroen van Hees van Peutz op het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit in Nieuwegein een presentatie over dit onderwerp.

Contactpersoon: j.vanhees [at] peutz.nl (subject: %5Bwebsite%5D%20stillere%20motocross) (Jeroen van Hees)