Zaalakoestiek

Het geluidniveau in een ruimte wordt bepaald door de geluidbron en door reflecties tegen de wanden, vloer en plafond. Soms zijn deze reflecties gewenst, bijvoorbeeld om over een grotere afstand een voldoende spraakverstaanbaarheid te realiseren, soms zijn deze reflecties ongewenst omdat hierdoor een hinderlijk hoog geluidniveau ontstaat of de privacy wordt verstoord. Afhankelijk van het gebruik van de ruimte worden adviezen gegeven om een voor die ruimte geschikte ruimteakoestiek te realiseren. Het gaat hierbij niet alleen om bijvoorbeeld kantoor- of vergaderruimten maar ook om bijvoorbeeld winkelcentra en atria. Bij theaters en concertzalen is de akoestiek van primair belang, we spreken dan van zaalakoestiek. Specifieke ruimteakoestische problemen treden op in kantoortuinen en zogenaamde innovatieve kantoren waarbij enerzijds een voldoende geluidafname met de afstand nodig is en anderzijds ook het geluidniveau voldoende hoog moet zijn.