Peutz Group

 

De Peutz Group is een groep van onafhankelijke bureaus van raadgevende ingenieurs op het gebied van akoestiek, lawaaibeheersing, bouwfysica, milieutechnologie en geveltechniek. Deze bureaus profileren zich door de hoge kwaliteit van het advieswerk, mede dankzij toepassing van geavanceerde meet- en rekentechnieken. Het bedrijf is sterk vertegenwoordigd in de utiliteitsbouw en industrie en stelt zich tot doel bij te dragen aan een optimale kwaliteit van projecten, waarbij het initiëren en participeren aan innovatieve technieken een voorbeeldfunctie kan vervullen voor de gehele sector.

De groep is opgericht in 1954 en bestaat sinds 1963 als vennootschap. De directie wordt gevormd door de heren ir. M.L.S. Vercammen, ir. J.F.W. Koopmans, ir. C.I. Esmeijer, ir. J.A. Eijsackers en ing. D.J. den Boer. De groep bestaat uit 4 adviesbureaus met in totaal 310 medewerkers en 12 vestigingen, zie organogram hieronder.

Organogram 2021

peutz.eu peutz.nl peutz.de peutz.fr daidalospeutz.be

Filosofie

Door medewerking aan nationale en internationale wetenschappelijke symposia draagt Peutz bij tot de ontwikkeling van de vakgebieden en tot de vergroting van de eigen kennis. Ook het meewerken aan cursussen en het ter beschikking stellen van stageplaatsen wordt als een maatschappelijke taak gezien. Op de eerste plaats blijft echter het praktijkgericht adviseren van de opdrachtgevers staan; de (interne) uitwisseling van de ervaringen hiermee werkt als kruisbestuiving op de kernen waarbinnen het advieswerk georganiseerd is. Ook de opzet van een kwaliteitsmanagementsysteem dient in dit kader gezien te worden.