Energyville

Energyville NV is een organisatie van KULeuven, Vito, Imec en UHasselt. De opdracht omvat de bouw van een laboratoriumgebouw met bijhorende bureaus op de nieuw ontwikkeling “Thorpark” te Waterschei, Genk.
Het gebouw huisvest onderzoekers die instaan voor de ontwikkeling van technologieën inzake hernieuwbare energievoorziening, batterijen, het energiezuiniger maken van warmte- en koudeopwekking,…

De bouwheer was vanaf conceptfase zeer gemotiveerd om van het gebouw een vooruitstrevend en duurzaam gebouw te maken. Er werd gevraagd om hiervoor de BREEAM-methodiek te gebruiken, waarbij we verschillende scenario’s hebben opgemaakt voor de verschillende kwaliteitsniveaus binnen BREEAM: er werd steeds gestreefd naar het niveau “excellent” met de vraag te onderzoeken of het hoogste niveau, “outstanding” haalbaar zou zijn.

Het gebruik van BREEAM als maatstaf voor duurzaamheid heeft het ontwerpteam toegelaten om een aantal onderwerpen verder dan anders uit te diepen:
-    Management: op dit hoofdstuk werd de maximale score behaald. Dit omvatte zowel het voortraject (betrekken gebruikers bij opstellen programma van eisen, aanstellen juiste adviseurs) als het uitgebreid beschrijven van de verschillende lastenboekartikels (materiaalgebruik, garanderen BREEAM score,…) als een nauwlettende werfopvolging en bouwplaats management.
-    Comfort en welbevinden: aan de hand van simulaties en overlegmomenten werd een optimaal gebruikerscomfort gerealiseerd. Akoestisch comfort, thermisch comfort en de verschillende sturingen werden op maat van de gebruiker ontworpen.
-    Energieverbruik: het gebouw maakt o.a. gebruik van warm-koude-opslag in de bodem. Door middel van de combinatie van berekeningen met de energieprestatiesoftware en dynamische simulaties werd het energieverbruik geminimaliseerd en een BEN-gebouw gerealiseerd. Hierbij werd beroep gedaan op de kennis van de bouwheer rond de verschillende technologieën.  
-    Transport: het nieuwe technologie-park is ontwikkeld op een oude mijn-site. Alhoewel de site relatief goed bereikbaar is met het openbaar vervoer (voldoende buslijnen, ook naar het treinstation van Genk) bleek uit een mobiliteitsstudie dat dit niet voldoende zou zijn. Zodoende werd beslist om een groot aantal parkeerplaatsen te voorzien van elektrische laadpalen en werd een afdwingbaar carpoolbeleid opgesteld. Voor dit hoofdstuk werd eveneens een maximale score behaald.
-    Water: het waterverbruik werd geminimaliseerd door hergebruik van regenwater, automatische lekdetectie en het gebruik van waterbesparende toestellen.
-    Materialen: Er werden “Environmental Product Declarations” opgelegd voor de gebruikte materialen. Het gebouw werd uitgerust met robuuste materialen zodat minimale aanpassingen zullen nodig zijn in de toekomst door slijtage.
-    Afval: het afval van de bouwplaats werd gemonitord en afgewogen ten opzichte van vergelijkbare werven. Doorgedreven sorteren op de werf zorgde voor een graad van recyclage.
-    Ecologie: een ecoloog evalueerde de bestaande ecologische situatie en gaf aanbevelingen voor de aanplanting en toekomstig onderhoud. Eerder dan te kiezen voor een volledige buitenaanleg werd gekozen voor een grondbedekking uit puinsteen uit de mijnen, waarbij op een natuurlijke wijze lokale  soorten fauna en flora een plaats kunnen vinden op de site.
-    Vervuiling: de uitstoot van NOx werd streng gelimiteerd. Ook lichtpollutie, lawaaihinder voor de buurt en overstromingsrisico werden bestudeerd.

Op het einde van de controle en opmerkingenronde gaf BREEAM het certificaat vrij, waarbij in de finale fase (Post Construction fase) het hoogste niveau werd behaald: “Outstanding”.

 

Projectnummer
2013-BWF-Energyville
Architect
Kempe-Thill
Opdrachtgever
Energyville NV
Stad
Genk
Land
België
Werkzaamheden
Breeam assessor en begeleiding ontwerp- en bouwteam