Bouwfysica

Daidalos Peutz organiseert mee het 'Building Simulation' congres in Brugge van 1 tot 3 september

Wil je weten of 'low-tech' gebouwen zoals 2226 de oplossing zijn voor een klimaatneutrale wereld? De ingenieur van 2226, Lars Junghans, komt het uitleggen op het 'Building Simulation' congres in Brugge van 1 tot 3 september.

Op 1 september gaat de 'Impact Day' door waar we bruggen leggen tussen onderzoek en praktijk.
Waar we de laatste nieuwe wetenschappelijke inzichten delen relevant voor bouwprofessionelen: rond comfort in gebouwen, energieneutrale gebouwen, klimaatadaptief bouwen en nog veel meer.

Audiovisueel gebouw RTBF

Het project is een nieuwbouw kantoorgebouw voor openbare radio- en televisiemaatschappijen RTBF en Télésambre te Charleroi. Het project omvat onder andere een televisie- en radiostudio en diverse audio- en videomontagecellen.

De eis van de klant is om een BREEAM “very good” gecertificeerd gebouw te ontwerpen. Hiervoor werd een thermisch goed geïsoleerde schil ontworpen (K25) met een performante technische installatie (E55).

Hoofdkantoor SIAT

Het project is het hoofdkantoor van een agro-industriële groep waarbij de comforteisen zowel op thermisch gebied als akoestisch gebied hoog lagen. Het omvat een kantoorgedeelte en een magazijngedeelte.

De site is gelegen in de buurt van de verkeerswisselaar E40-R0 wat een impact heeft op het achtergrondlawaai van de site. Om het akoestisch comfort te vrijwaren werd een langdurige meting uitgevoerd om het achtergrondniveau te bepalen; hierop werden de eisen gebaseerd die aan de buitenschil van het gebouw (beglazing, aansluitingsdetails,...) werden opgelegd.

Scholencampus te Beringen

Het Spectrumcollege, voormalig de Scholengemeenschap Sint-Pieter, bestaat uit vijf midden- en bovenscholen, een basisschool en een sportcomplex. Om hun toekomstige studenten een nieuwe schoolomgeving te voorzien te Beringen, opperde men bij de scholengemeenschap ervoor om de bestaande gebouwen niet meer te renoveren, maar een volledige nieuwbouw te realiseren.

Energyville

Energyville NV is een organisatie van KULeuven, Vito, Imec en UHasselt. De opdracht omvat de bouw van een laboratoriumgebouw met bijhorende bureaus op de nieuw ontwikkeling “Thorpark” te Waterschei, Genk.
Het gebouw huisvest onderzoekers die instaan voor de ontwikkeling van technologieën inzake hernieuwbare energievoorziening, batterijen, het energiezuiniger maken van warmte- en koudeopwekking,…

Nieuwbouw passiefschool ‘t Zandhofje

De kleuter- en lagere school ’t Zandhofje ligt in de dorpskern van Zandhoven op een bebost terrein. Centraal in het gebouw ligt de polyvalente zaal  waarrond de andere functies zich bevinden: 4 kleuterklassen, 8 klassen lagere onderwijs, refter en kantoren. De polyvalente ruimte is samen met de refter toegankelijk voor naschools gebruik.

Het gebouw voldoet aan de passiefhuisstandaard met een netto energievraag voor verwarming < 10 kWh/m²/jaar. Het is een compact gebouw (2.27 m) voor zo’n klein programma (1980 m²).

Stadhuis Antwerpen

Het project omvat de restauratie, renovatie en herinrichting van het stadhuis van Antwerpen, een beschermd monument op een belangrijke historische locatie (UNESCO Werelderfgoed). De opdracht omvat een volledige bouwfysische studie, een akoestische doorlichting van het gebouw, en een assessoropdracht voor het continu evalueren van de duurzaamheidsaspecten op basis van de hand van de BREEAM methodiek.

Museum Plantin-Moretus Prentenkabinet, Restauratie en nieuwbouw van een leeszaal en depots

Achter de waardige voorgevel van het Museum Plantin-Moretus ligt een conglomeraat van woonhuizen en werkhuizen, tuinen en koeren. Talloze kamers en gangen vormen samen een wondere wereld van luxe en letters, leder en papier.
Een aanzienlijk deel van de collectie bevindt zich momenteel in kelders en op zolders. Deze ruimten beantwoorden geenszins aan de vereisten voor het conserveren van historische boeken. Er is nood aan een adequaat archief voor de prenten, boeken, houten letters en koperen platen. Ook een nieuwe leeszaal is gewenst zodat bezoekers de stukken kunnen bestuderen.

De uitbreiding en renovatie van een gemeentehuis

De uitbreiding van het gemeentehuis van Montigny-Le-Tilleul is een compositie van 3 vleugels: een vleugel Financiën, een vleugel Directie en een vleugel Bevolking. Het gebouw zweeft vanuit het oude gemeentehuis een park in. Dankzij het denkwerk van Bureau Greisch danst het bouwwerk nu eens op een flinterdunne kolom, dan weer op een V-poot. Samen met hen, werkten we een thermische onderbreking uit van de stalen kolom waar ze de isolatielaag doorboort.

Abonneer op Bouwfysica