Nieuws

Kulturpalast Dresden re-opens its doors to the public

02-05-2017

A new resonating heart in a renovated recent heritage monument

On April 28th 2017 the Kulturpalast new concert hall is festively re-opened with a brilliant collection of music pieces "Ode to Joy".

Gebouwthermografie: stookt u voor de mussen?

17-12-2016

Winter. De ideale periode om uw gebouw thermografisch te onderzoeken met een infraroodinspectie. Want daarmee weet u of er in uw gebouw geen thermische lekken, luchtlekken of koudebruggen zijn.

Inspiratieboek duurzame kantoren

27-05-2014

Peutz brengt samen met SBRCURnet en de DGBC het Inspiratieboek duurzame kantoren uit. Het boek toont door middel van 15 voorbeelden aan dat duurzaam bouwen al lang geen utopie meer is. Naast projectbeschrijvingen staan in het boek interviews met verschillende betrokkenen, zoals opdrachtgevers, architecten en bouwers.

TU Delft bouwt trillingarm TNW-laboratorium

15-05-2014

De Technische Universiteit Delft is gestart met de bouw van een nieuw faculteitsgebouw voor Technische Natuurwetenschappen (TNW). In het gebouw worden hoogwaardige laboratoria ondergebracht voor de afdelingen Bionanoscience, Chemical Engineering en Biotechnologie.

Onderzoek elektromagnetische straling

24-01-2014

Om ons heen zijn steeds meer elektrische gevoede apparaten en systemen. Vanwege elektrische stromen in circuits en bekabeling creëren deze apparaten elektromagnetische (EM) velden, die elkaar beïnvloeden. Dat kan leiden tot storingen in apparatuur, zoals elektronenmicroscopen en MRI's. Wij doen onderzoek in binnen- en buitenland.

Geluidreductie en monitoring van motocross

13-01-2014

Geluid en motocross zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hoe meer geluid, des te meer vermogen was de overtuiging. Door bebouwing in de nabijheid van motocrossterreinen is de motocross-sport de laatste jaren echter sterk onder druk komen te staan. Wij onderzochten of het stiller werd.

Betonkernactivering en verlaagde plafonds – 'een coole combinatie'

24-05-2013

Dynamische praktijkmetingen in Lyon geven de opwarming van een kantoorruimte weer als er plafondeilanden onder het geactiveerde koude beton worden geplaatst. Resultaten worden binnenkort gepubliceerd.

Rheinoper Düsseldorf

20-12-2011

Recentelijk is de gerenoveerde Rheinoper in Düsseldorf geopend. Bij de renovatie heeft Peutz onder meer de ruimteakoestische aspecten van de vergroting van de orkestbak verzorgd.

Het ontwerp voor de Staatsoper te Berlijn

12-01-2010
Het ontwerp voor de renovatie van de Staatsoper Unter den Linden te Berlijn werd op 21 december 2009 gepresenteerd door vertegenwoordigers van de stad Berlijn. Doelstelling van de renovatie is onder meer de akoestiek en de zichtlijnen van de zaal te verbeteren.

Op naar frisse scholen met een verfrissend energie- en ventilatieadvies

05-11-2009

Het slechte binnenmilieu in schoolgebouwen zorgt voor een onnodig hoog ziekteverzuim en verminderde leerprestaties. Het kabinet heeft in totaal 165 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld om dit aan te pakken. Bij de subsidieaanvraag dient een Energie en Binnenmilieu Advies (EBA) te worden aangeleverd.