Loopbaan bij Daidalos Peutz

Daidalos Peutz heeft een uitstekende reputatie, dankzij de hoge kwaliteit van onze adviezen. Het spreekt dus voor zich dat onze projectleiders en adviseurs (m/v) hooggekwalificeerde medewerkers zijn. De taak van het bureau is ervoor te zorgen dat dat niveau gehandhaafd blijft. Vanuit die gedachte ontwikkelt Daidalos Peutz de loopbaanplanning van zijn medewerkers.

Basiskennis
Wij gaan ervan uit dat mensen die bij Daidalos Peutz in dienst komen over een grondige basiskennis beschikken, meestal verworven door een universitaire, hbo- of mbo-studie natuur-, bouw- of werktuigbouwkunde. Dat zijn de voornaamste studierichtingen die ten grondslag liggen aan onze vakgebieden. Kennis en ervaring op de vakgebieden zelf vinden wij voor nieuwe medewerkers minder belangrijk. Daidalos Peutz heeft een eigen visie op veel aspecten van deze vakgebieden en zorgt daarom zelf voor een gedegen opleiding.

Interne opleiding
Die interne opleiding staat geheel in het teken van groei: groei van kennis en ervaring op een specifiek vakgebied en groei van inzicht in de relatie met andere vakgebieden. Dit inhoudelijke deel van de opleiding is zowel gericht op praktische vaardigheden, zoals meten, rekenen en rapporteren, als op het verdiepen van kennis, bijvoorbeeld aan de hand van intern onderzoek.

Projectleider
Daarna volgt de groei naar zelfstandig opererend projectleider, waarvoor vooral persoonlijke eigenschappen in de gewenste richting worden ontwikkeld. Een projectleider stuurt op projectniveau een kleine groep medewerkers aan en moet in die hoedanigheid vertrouwen genieten. Dat geldt ook in zijn externe contacten, waar hij bovendien communicatief en zelfbewust optreedt.

Adviseur
Ten slotte kan de projectleider doorgroeien tot adviseur. De adviseur overstijgt het projectmatige niveau en kan vanuit zijn brede en diepe kennis en ervaring binnen en buiten de vakgebieden strategische beleidsadviezen uitbrengen.

Gelijke kansen
Waar een nieuwe medewerker bij Daidalos Peutz uiteindelijk terechtkomt en hoe lang dat duurt, hangt af van de richting waarin hij zich ontwikkelt, zijn eigen voorkeur en zijn persoonlijke eigenschappen. Maar één ding staat vast: iedereen krijgt bij Daidalos Peutz volop de kans zich waar te maken en te bereiken wat hij ambieert.