meting van het geluidsvermogen (EN ISO 3741 & EN ISO 3744)

Om het geluidniveau in een ruimte (of in de buitenomgeving) waar geluidproducerende apparatuur staat opgesteld te kunnen beheersen moet men over de juiste akoestische gegevens beschikken. Hiervoor bepaalt men het geluidvermogen van de te onderzoeken apparatuur (= geluidsbron).

De te meten geluidbronnen zijn meestal individuele objecten (bv huishoudelijke apparaten).

 

We kunnen het geluidvermogen van een toestel op volgende twee manieren bepalen:

  • Meting in de semi-anechoische kamer volgens ISO 3744
  • Meting in de nagalmkamer volgens ISO 3741