Energie en duurzaamheid

Energieaudits

Daidalos Peutz kan buigen op een jarenlange ervaring inzake integrale energetische analyses van erfgoedkundige gebouwen. Binnen dit advies voeren we energieaudits uit volgens de Europese richtlijn EN16883, zoals dit nu voorgeschreven is door Onroerend Erfgoed.

De energieaudits stellen de gebouweigenaar en het ontwerpteam in staat om gericht de energetische performantie van hun gebouw te verbeteren. De aanpak is steeds projectspecifiek, maar omvat de volgende stappen:

Renovatie van het Stadhuis van Antwerpen nadert oplevering

De renovatie en restauratie van het Stadhuis te Antwerpen nadert de oplevering. De laatste werken worden uitgevoerd en de opleveringsproeven in het kader van de BREEAM-certificatie worden uitgevoerd.

Bij rondgang door het gebouw valt de daglichttoetreding op de bovenste verdieping op: door het toevoegen van twee nieuwe campaniles is dit een heel heldere, levendige verdieping geworden.

De akoestische ingrepen zoals achterzetbeglazing en akoestische deuren zorgen voor een aangenaam gebruikscomfort, terwijl het karakter van het gebouw onaangetast blijft.

 

Daidalos Peutz organiseert mee het 'Building Simulation' congres in Brugge van 1 tot 3 september

Wil je weten of 'low-tech' gebouwen zoals 2226 de oplossing zijn voor een klimaatneutrale wereld? De ingenieur van 2226, Lars Junghans, komt het uitleggen op het 'Building Simulation' congres in Brugge van 1 tot 3 september.

Op 1 september gaat de 'Impact Day' door waar we bruggen leggen tussen onderzoek en praktijk.
Waar we de laatste nieuwe wetenschappelijke inzichten delen relevant voor bouwprofessionelen: rond comfort in gebouwen, energieneutrale gebouwen, klimaatadaptief bouwen en nog veel meer.

Circusol

CIRCUSOL staat voor "Circular Business Models for the Solar Power Industry". Het is een Innovation Action-project gefinancierd door het Horizon 2020-programma van de Europese Commissie. Het brengt 15 partners uit 7 Europese landen samen om zakelijke oplossingen voor de circulaire economie in de zonne-energiesector te ontwikkelen en te demonstreren. CIRCUSOL is gestart in juni 2018 en heeft een looptijd van 4 jaar.

Utopia Aalst behaalt BREEAM-certificaat “excellent” in Post Construction stage

De bibliotheek en academie voor podiumkunsten “Utopia” te Aalst werd beoordeeld volgens de BREEAM-duurzaamheidsmethode en behaalt na oplevering het certificaat “Excellent”.
Daidalos Peutz trad op als assessor en stond de aannemer bij in het behalen van dit certificaat.
We bedanken hierbij het hele ontwerpteam, de aannemer en de opdrachtgever voor de aangename samenwerking en zijn blij dat de inspanningen gewaardeerd werden door het afleveren van dit certificaat.

 

Audiovisueel gebouw RTBF

Het project is een nieuwbouw kantoorgebouw voor openbare radio- en televisiemaatschappijen RTBF en Télésambre te Charleroi. Het project omvat onder andere een televisie- en radiostudio en diverse audio- en videomontagecellen.

De eis van de klant is om een BREEAM “very good” gecertificeerd gebouw te ontwerpen. Hiervoor werd een thermisch goed geïsoleerde schil ontworpen (K25) met een performante technische installatie (E55).

BREEAM International

Breeam is een veel gebruikt internationaal schema om de duurzaamheid van een project te beoordelen.

Het laat toe om een project in zijn geheel te toetsen naar algemene duurzaamheid.

Waar de energieprestatie-regelgeving focust op het energieverbruik van gebouwen, vormt de Breeam-methodologie een breder kader en beoordeelt het een project aan de hand van de volgende onderwerpen:

Kinderkribbe en basisschool te Berendrecht

Het project omvat een kinderkribbe en een basisschool binnen één gebouw. In wedstrijdfase werd het criterium voor passiefscholen opgelegd.

Het gebouw gaat door zijn oriëntatie (het gebouw is volgens de oost-west-as georiënteerd) efficiënt om met de beschikbare zonnewinsten. Door de verspringingen in het dak wordt ook daglicht diep in het gebouw gebracht, wat het verlichtingsenergieverbruik reduceert.

Gemeentehuis Bierbeek

Het project omvat de bouw van een nieuw administratief centrum, een politiekantoor en kantoren voor het OCMW, aansluitend bij de bestaande sporthal van de gemeente Bierbeek. Het programma is complex met veel verschillende functies, wat op gebied van zonering en akoestiek een uitdaging vormde.

Er werd een balans gezocht tussen daglichttoetreding en compactheid (en dus energieverbruik voor verwarming). Aan de hand van een daglichtstudie werden hiervoor in een vroege ontwerpfase optimale beglazingspercentages voor de verschillende geveldelen bepaald.

Balk van Beel

Het gebouw is een nieuwbouw woningbouwproject aan de Vaartkom in Leuven waaraan vanaf de beginfase door de opdrachtgever hoge eisen werden gesteld. Zo werd er onder andere gekozen voor verhoogd akoestisch comfort en werd de hoogste BREEAM certificatie opgelegd.

Nieuwbouw Headquarters AGC

Het gebouw wordt het hoofdkantoor van een glasfabrikant. In de ontwerpfase werd sterk ingezet op een gedetaileerde analyse van glastypes, daglichttoetreding en zonnewering.
De zonnewering bestaat ook uit kantelbare glazen lamellen met een specifiek printpatroon. Voor het correct toepassen en detailleren van deze zonnewering werd in-situ een proefopstelling  gebouwd. Op basis van de resultaten van deze proefopstelling werd de detaillering van de zonnewering verder verfijnd.

Abonneer op Energie en duurzaamheid