Lawaaibeheersing

Een Dag van Kennis en Praktijk!

Op maandag verwelkomden we 18 studenten van de 50ste Hogere Cursus Akoestiek uit België en Nederland in het akoestisch laboratorium van Daidalos Peutz. Een dag vol kennis en praktijk stond op het programma, waarbij de studenten een diepgaand inzicht kregen in onze geavanceerde meetfaciliteiten.


De dag begon met korte presentaties en technische toelichtingen, gevolgd door een fascinerende rondleiding langs onze meetruimtes. Hier konden de studenten zich vertrouwd maken met de diverse mogelijkheden van ons geaccrediteerd laboratorium.

Laboratorium voor akoestiek op Kanaal Z

In hun reportagereeks over labo's kreeg ons laboratorium voor akoestiek de mensen van Kanaal Z op bezoek.

In een kort filmpje krijg je zo een overzicht van de werkzaamheden in het labo. Er werd gesproken over het belang van akoestiek en waarom het uitvoeren van genormeerde metingen nu precies zo belangrijk is. Ook krijgt de kijker inzicht in de verschillende meetkamers en -procedures die beschikbaar zijn.

Bekijk de reportage van “Alle zaken op een rijtje” hier.

We verwelkomen Gert-Jan in het labo te Hooglede

Gert-Jan Loobuyck versterkt ons team in het akoestisch labo. Als meettechnicus zal hij kwaliteitsverantwoordelijke Els bijstaan bij het uitvoeren van akoestische metingen, zowel in het labo als in situ.

Hij is opgeleid als audioloog en heeft de Hogere Cursus Akoestiek aan het KVIV met succes voltooid. Daarnaast heeft hij als muzikant voeling met akoestiek in het algemeen en opnametechniek in het bijzonder. Welkom, Gert-Jan!

Nieuwe medewerker bij het Labo te Hooglede!

Wij verwelkomen onze nieuwe collega Els Meulemans bij het Daidalos Peutz team!

Els zal in het labo te Hooglede de rol opnemen van kwaliteitsverantwoordelijke en ze wordt tevens het eerste aanspreekpunt voor het akoestisch labo.

Els werkte vroeger reeds in het labo en keert nu na een aantal jaar advieswerk terug. Haar praktische expertise betekent een verdere uitbreiding van de kennis in het labo.

Welkom Els!

Restaurant en leercentrum Gasthuisberg

Het project omvat een nieuw studentenrestaurant (keuken voor koude en warme bereidingen, bedieningstogen, restaurantruimte) op het gelijkvloers en verschillende leeromgevingen (groepswerkruimtes, stille studies, lesruimtes,…) op de drie verdiepingen erboven.
Het gebouw moest aansluiten op de bestaande, relatief dense, ziekenhuissite, welke door de jaren heen verschillende uitbreidingsfases heeft gekend.

Fuifzaal ‘De Waai’ Geel

De stedelijke fuifzaal situeert zich in het centrum van de stad Geel tegenover het gemeentehuis, en vlak bij woningen aan de overzijde van de straat. Het gebouw vormt een onderdeel van een cluster van publieke gebouwen met culturele functie: cultuurcentrum, bibliotheek, filmtheater, fuifzaal. De openheid van de drie gevels zorgt voor contact tussen foyer en publieke buitenruimte. Zo benadrukt het gebouw zijn publieke functie. De realisatie van de nieuwe feestzaal is een eerste stap in het stadsvernieuwingsproject dat het centrum van de stad Geel grondig zal hertekenen.

Milieuonderzoek

Elk bedrijf heeft een bepaalde impact op het milieu en de woonomgeving. Bij een vergunningaanvraag of melding moet deze impact vaak door middel van onderzoeksrapporten inzichtelijk worden gemaakt. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de volgende milieuaspecten.

Abonneer op Lawaaibeheersing