Bouwakoestiek

Kursaal Oostende pakt uit met grootste moduleerbare concertzaal van België

Na een uitdagend ontwerpproces kan dit najaar de renovatie van de concertzaal van het Kursaal van start gaan. Daidalos Peutz staat in voor de volledige akoestische studie. Het speerpunt van de renovatie is het moduleerbare vloerplan, waarbij de zaal door middel van een ingenieus liftensysteem omgetoverd kan worden van een zaal voor een zittend publiek tot een zaal met een vlakke vloer. In beide opstellingen is een hoog akoestisch comfort gewenst, wat onmiddellijk ook onze belangrijkste uitdaging was.

Een Dag van Kennis en Praktijk!

Op maandag verwelkomden we 18 studenten van de 50ste Hogere Cursus Akoestiek uit België en Nederland in het akoestisch laboratorium van Daidalos Peutz. Een dag vol kennis en praktijk stond op het programma, waarbij de studenten een diepgaand inzicht kregen in onze geavanceerde meetfaciliteiten.


De dag begon met korte presentaties en technische toelichtingen, gevolgd door een fascinerende rondleiding langs onze meetruimtes. Hier konden de studenten zich vertrouwd maken met de diverse mogelijkheden van ons geaccrediteerd laboratorium.

gewonnen wedstrijd Markthalsite Overijse

Uit de ontwerpwedstrijd voor de nieuwe Markthalsite te Overijse kwamen B-architecten en partners als winnend team uit de bus . Zij gaan nu verder en verfijnen dit concept tot een definitief ontwerp. 

Het concept van B-architecten werd door de jury gekozen omdat de uitgangspunten uit de visienota op een sterke manier verwerkt worden. Het concept houdt zeer goed rekening met de noden en vragen van de verschillende gebruikers en biedt bovendien een meerwaarde voor de omgeving, zowel op vlak van groen en open ruimte als van inplanting in het centrum van de gemeente. 

Kunstenwerkplaats Hasselt wordt voorgesteld

In het voormalig administratief centrum van de stad Hasselt op het Groenplein zijn de plannen voor een nieuwe grote kunstenwerkplaats voorgesteld. Het gebouw wordt helemaal gerenoveerd en aangepast, en uitgebreid met een deel nieuwbouw. 4 cultuurorganisaties zullen er onderdak krijgen. Er komt een stadscinema, een theaterzaal, repetitieruimtes voor muzikanten en een "rooftop bar". De buitenkant blijft er grotendeels hetzelfde uitzien. 

STUK Leuven

Het nieuwe Kunstencentrum STUK is gehuisvest in het Arenberginstituut op de Naamsestraat te Leuven.  Het project is een gedeeltelijke nieuwbouw, en een gedeeltelijke verbouwing van de bestaande universitaire ruimten.  Het kunstencentrum omvat twee theaterzalen, een filmzaal, een ensemblezaal, tentoonstellingsruimten, repetitieruimten voor theater, dans en muziek, een foyer en een café. 

Renovatie van het Stadhuis van Antwerpen nadert oplevering

De renovatie en restauratie van het Stadhuis te Antwerpen nadert de oplevering. De laatste werken worden uitgevoerd en de opleveringsproeven in het kader van de BREEAM-certificatie worden uitgevoerd.

Bij rondgang door het gebouw valt de daglichttoetreding op de bovenste verdieping op: door het toevoegen van twee nieuwe campaniles is dit een heel heldere, levendige verdieping geworden.

De akoestische ingrepen zoals achterzetbeglazing en akoestische deuren zorgen voor een aangenaam gebruikscomfort, terwijl het karakter van het gebouw onaangetast blijft.

 

Laboratorium voor akoestiek op Kanaal Z

In hun reportagereeks over labo's kreeg ons laboratorium voor akoestiek de mensen van Kanaal Z op bezoek.

In een kort filmpje krijg je zo een overzicht van de werkzaamheden in het labo. Er werd gesproken over het belang van akoestiek en waarom het uitvoeren van genormeerde metingen nu precies zo belangrijk is. Ook krijgt de kijker inzicht in de verschillende meetkamers en -procedures die beschikbaar zijn.

Bekijk de reportage van “Alle zaken op een rijtje” hier.

Geluidsabsorptiemetingen in de nagalmkamer (EN ISO 354 / EN ISO 11654)

Een harde ruimte met glad afgewerkte wanden, vloer en plafond klinkt galmend en de geluidniveaus zijn hoog. Om de akoestiek van deze ruimte te verbeteren kan een geluidabsorberende wand- of plafondbekleding worden aangebracht. Het rendement van de aan te brengen voorziening wordt bepaald door de hoeveelheid (aantal m2) en de geluidabsorberende kwaliteit van de bekleding.

meting van de luchtgeluidsisolatie van wanden en vloeren (EN ISO 10140-2 / EN ISO 717-1)

Bij deze meting wordt de geluidisolatie van een bouwelement bepaald door de te onderzoeken constructie in een opening tussen twee aan elkaar grenzende meetruimten aan te brengen. In één van de ruimtes wordt via luidsprekers een testgeluid weergegeven. In beide testruimtes worden dan de geluidniveaus gemeten.

fullsize opening

meting van het geluidsvermogen (EN ISO 3741 & EN ISO 3744)

Om het geluidniveau in een ruimte (of in de buitenomgeving) waar geluidproducerende apparatuur staat opgesteld te kunnen beheersen moet men over de juiste akoestische gegevens beschikken. Hiervoor bepaalt men het geluidvermogen van de te onderzoeken apparatuur (= geluidsbron).

De te meten geluidbronnen zijn meestal individuele objecten (bv huishoudelijke apparaten).

 

We kunnen het geluidvermogen van een toestel op volgende twee manieren bepalen:

metingen van het loopgeluid - drum noise (EPLF 021029-3 & EN 16205)

In het dagelijkse leven kan men in een woning last hebben van verschillende types geluid.

Twee ervan (die soms weleens verwisseld worden) hebben als oorsprong het lawaai door stappen over een vloer.

  • Contactgeluid
  • Loopgeluid

Men spreekt over contactgeluid als men het lawaai bedoeld dat men in de onderliggende ruimte waarneemt en over loopgeluid als men het lawaai in dezelfde ruimte bedoelt.

We verwelkomen Gert-Jan in het labo te Hooglede

Gert-Jan Loobuyck versterkt ons team in het akoestisch labo. Als meettechnicus zal hij kwaliteitsverantwoordelijke Els bijstaan bij het uitvoeren van akoestische metingen, zowel in het labo als in situ.

Hij is opgeleid als audioloog en heeft de Hogere Cursus Akoestiek aan het KVIV met succes voltooid. Daarnaast heeft hij als muzikant voeling met akoestiek in het algemeen en opnametechniek in het bijzonder. Welkom, Gert-Jan!

Abonneer op Bouwakoestiek